Tumalon sa pangunahing nilalaman

Patakaran sa Pagkapribado

Oras ng Pagbasa: <1 Minuto

Gumagamit kami ng mga third-party na kumpanya ng advertising upang maghatid ng mga ad sa panahon ng iyong pagbisita sa aming website. Ang mga kumpanyang ito ay maaaring gumamit ng impormasyon (hindi kasama ang iyong pangalan, address, email address o numero ng telepono) tungkol sa iyong mga pagbisita dito at sa iba pang mga website upang magpakita ng mga advertisement na may kaugnayan sa mga produkto at serbisyo na interesado sa iyo. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kasanayang ito at kung paano pigilan ang mga kumpanya sa paggamit ng data na ito.

Google Ads:

  • Ang Google, bilang isang third-party na provider, ay gumagamit ng cookies upang magpakita ng mga advertisement sa website nito.
  • Gamit ang cookie ng DART, maaaring magpakita ang Google ng mga advertisement sa mga gumagamit nito batay sa mga pagbisitang ginawa nito at sa iba pang mga website sa Internet.
  • Maaaring i-disable ng mga user ang cookie ng DART sa pamamagitan ng pagbisita sa Patakaran sa Privacy ng Google Ads at Network ng Nilalaman.

Ang aming patakaran sa privacy ay naglalayong:

  • Tiyaking alam at nauunawaan ng user ng website/paksa ng data kung anong personal na data ang kinokolekta namin tungkol dito, ang mga dahilan kung bakit namin ito kinokolekta at ginagamit at kung kanino namin ito ibinabahagi.
  • Ipaliwanag kung paano ginagamit at pinoproseso ang personal na data na ibinabahagi sa amin ng user/data holder.
  • Alamin ang haba ng oras na pananatilihin ang data.
  • Ipaliwanag at ipaalam sa user/subject ng data kung ano ang kanilang mga karapatan at opsyon at kung paano gamitin ang mga ito.
  • Ipaalam ang mga paraan na ginagamit namin upang protektahan ang iyong privacy.

Nalalapat ang patakaran sa privacy na ito sa lahat ng personal na impormasyon/data at data sa pagba-browse na nakolekta at naproseso sa panahon ng iyong pagbisita sa aming website, o nakolekta sa pamamagitan ng anumang legal na pinahihintulutang paraan.

Sa pamamagitan ng paggamit sa aming website, agad mong tinatanggap ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon sa dokumentong ito.