پرش به محتوای اصلی

میز فلکسور

میز فلکسور

جدول Flexora: خطاهای اصلی و نحوه اجرای صحیح

زمان خواندن: 6 دقیقه میز فلکسور یکی از مهم ترین تمرینات برای تقویت عضلات پایینی به حساب می آید، اما این نیز درست است که کسانی استفاده از آن را محکوم می کنند. سوال این است که آیا این تمرین برای کسانی که آن را انجام می دهند سودی خواهد داشت یا خیر؟ ادامه خواندن »جدول Flexora: خطاهای اصلی و نحوه اجرای صحیح